Gamle minner

Har du gamle bilder,
fra Vigdarheim ?

Da ønsker vi å få en kopi av dine bilder. Vi ønsker å få bygget opp vår arkiv med bilder fra andre som har gamle bilder fra Vigdarheim.
Ett bilde sier mer enn tusen ord
Nyt de små tingene, for en dag vil du kanskje se tilbake og oppdage at det var de som var de store.
Robert Brault

 • Gamle hytta

  Gamle hytta nymalt i 2010

 • Gamle hytta på flyttefot

  I 1987 ble Gamle hytta flyttet nærmere dagens hovedhytte og restaurert

 • Båthuset

  Båthuset under oppførsel en gang på 1950 tallet

 • Den gamle hovedhytta

  Dette er et bilde tatt av de gamle hovedhytta som ble revet i 1959, før dagens hytte ble bygd

 • Hovedhytte på 1970 tallet

  Bilde av hovedhytta på 1970 tallet, på den tida hytta var malt gul

 • Hovedhytta før 1959

  Den gamle hovedhytta før den ble revet i 1959 og erstattet av dagens hytte

 • Fotball banen opparbeides

  Spreke gutter opparbeider dagens fotball bane

 • På den gamle kjerreveien

  Før det ble opparbeidet bilvei frem til Vigdarheim måtte en gå 3 km fra hovedveien og inn til hytta