Leietaker plikter å følge

Smitte-vernreglene
Her er

Våre regler

Vigdarheim er nå åpen for utleie med følgende retningslinjer:

Vi anbefaler at mest mulig av aktivitenene skjer utendørs der avstandsregelen kan overholdes.

Arrangør er ansvarlig for at gjeldende smittevernregler overholdes. og arrangøren plikter og holde seg oppdatert på gjeldene Corvid-19 smittevernregler, og forholder seg til disse.

Se eller mer info her:

Holde oversikt over

deltagerne

Den som er ansvarlig for arrangementet skal registrere deltagerne som er med på arrangementet. Denne skal inneholde informasjon om navn på deltager og telefon nummer, samt foresatt til deltager dersom vedkommende er under 18 år.
Organisere deltagerne i

Faste grupper

Aktiviteter bør organiseres slik at deltakerne deltar i faste grupper på inntil 20 personer som ikke blandes. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper.

For eldre deltagere (over 16 år) bør det være maks 20 personer i hver gruppe. Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene og for disse anbefales det at gruppestørrelsen reduseres ytterligere (10 personer i hver gruppe). Voksne deltagere kommer i tilegg til grensen på 20 deltakere.

Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltakere (de samme) og blanding av grupper bør begrenses. Ledere bør heller ikke gå på tvers av gruppene.

Ved måltider på Vigdarheim må dere passe på å dele opp i grupper slik at 1m regelen overholdes ved måltider. Dere må da ha flere bordsettinger dersom det er behov for det.

Viktig å ha

Riktig hygiene

Det er viktig med god hygiene. Dere skal opprettholde god håndhygiene og rengjøre utstyr og lokaler på Vigdarheim.

 

Håndvask:

Vask hendene helst med såpe og vann: i minst 30 sekunder, inni, oppå, under og mellom fingrene. Hånd desinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Er hendene blir skitne, og en ikke kan vaske dem med såpe og vann, bør må man tørke av dem godt med våtservietter før en bruker håndsprit. Gjør du dette feil, har håndspriten ingen effekt. Dekk begge hendene godt med håndsprit og skal være på hendene i minst 20 sekunder før den er fordampet.

 

 

Rengjøring av utstyr og lokaler på Vigdarheim:

Viruset overlever på overflater i alt fra noen timer til noen dager, avhengig av flere forhold. Personlig utstyr skal ikke deles. Felles utstyr kan deles. Sørg for god håndhygiene og jevnlig rengjøring. På harde overflater kan man bruke vann og såpe, andre rengjøringsmidler eller bruke desinfeksjonsmiddel. 

Områder som er i jevnlig bruk i på Vigdarheim, for eksempel toaletter og kjøkken, skal rengjøres etter bruk (for eksempel ved at hver enhet vasker over alt de har brukt etter møtet). Husk også å vaske jevnlig toalettseter, vaskeservanter, kraner, eventuelle bord og kjøkkenbenker, dørhåndtak og rekkverk og andre gjenstander som flere tar på.

Dere må følge

1 meteres regelen

1-metersregelen gjelder fortsatt, unntaket er barn og unge under 20 år under aktiviteter der det er nødvendig. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet (for eksempel ledere, veiledere, stab), men voksne bør holde avstand til andre voksne.

Det er viktig å overholde 1m regelen når man spiser måltider.

Føgende gjelder for

Overnatting

Antall personer på Vigdarheim er satt til maks 20 personer. Det er viktig at man overholder 1m regelen også på rommene. Det betyr at antall senger på de ulike rommene reduseres til det halve. Det er ikke tillatt å sove både i øvre og nedre seng dersom man ikke er i samme familie.